Maharashtra Jyotirlinga Darshan

Maharashtra Jyotirlinga Darshan Parali Baijyanath, Aunda Nagnath, Ghrushneshwar, Shirdi, Nashik, Trimbakeshwar & Bhimashankar ( Parbhani 1 Night + Aurangabad 1 Night + Nashik 1 Night + 1 Bhimashankar  )   Day 01 9th September 2022 Pune – Parali Vaijyanath – Parbhani               Morning 7.00 Am Start Journey to Parali vaijyanath evening reach Parli & take… Continue reading Maharashtra Jyotirlinga Darshan